Bil i tjänsten

Möjligheten till att använda en företagsbil har många fördelar. I många fall så är en företagsbil ett måste då yrket kräver detta. Och är det frågan om till exempel ett större byggföretag som kräver stora transporter av verktyg och annat så känns det som en självklarhet att det finns bilar i företaget för detta.

FöretagsbilFör själva företaget så är det oftast förmånligare att använda sig av leasade fordon än att köpa dessa. Framförallt får företaget göra avdrag för halva momsen på leasinghyran jämfört med om man köper en bil då momsavdraget räknas in i den investering som bilen blir. Den fasta månadskostnaden är ytterligare en anledning då man kan styra sin budget mycket bättre. För mer information så läs mer om företagsbil på http://www.tjänstebilen.nu/ där du hittar bra artiklar om förmånsvärde och tester av olika bilmodeller.

Ofta brukar avtalen på leasing löpa på tre år och efter detta har man möjlighet att köpa bilen, antingen så förlänger man avtalet eller så väljer man att leasa en ny bil. Kolla upp med din revisor och din bank vad som är bäst för just ditt företag. Oftast så är det en bra affär för företagaren med leasing men kolla ändå upp vad som gäller och framförallt försök att få ekonomiska fördelar och kolla om det går att förhandla om priser. Har du finansiering klar via din bank så kan det vara lättare att få bra pris när du väl är hos bilhandlaren.

Det är vanligt att företag kan locka någon till en anställning med en bil i tjänsten. Skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil är olika. Står företaget med en förmånsbil kan du som anställd kan köra den privat och inte bara i tjänsten. En tjänstebil får endast användas i tjänsten, åka på kundbesök eller åka och utföra arbeta som företaget ålägger dig att göra. Så det gäller att väga för och nackdelar innan man väljer vilken typ av bil företaget ska skaffa. Det går ju även att ha båda typer av bilar, är det ett företag med personal som är mycket ute och åker för företaget så kanske en förmånsbil är det bästa. Är det mer service och få kundbesök i närområdet så kanske en tjänstebil är att föredra.