Service av bilen

Att äga en bil kan vara både praktiskt och roligt. Möjligheten att kunna färdas fritt i sin vardag är eftertraktat av många människor. Framför allt är färdsättet tidssparande och man kanske slipper onödigt långa restider innan och efter jobbet. Det innebär ju faktiskt man blir piggare på morgonen när man får sova längre, och mer fritid efter jobbet. Perfekt.

Men att äga en bil innebär även ett visst ansvar. Det gäller att serva och underhålla sin bil. Om inte bilen får tillräcklig service så kan det resultera i att problematiska reparationer krävs och dessutom så kan det få konsekvenser för säkerheten. Dagens bilar är något svårare att själv göra service på än till exempel en klassisk Saab V4 eller en gammal Volvo. På nyare bilar så ingår ju en viss tid av service.

Det är viktigt att serva sin bil enligt instruktionsboken. Det minsta alla bilägare bör göra är att byta olja och filter, kontrollera däcktrycket vid minst varannan tankning, och se till att motorn överlag är ren. Dessa åtaganden bör varje bilförare kunna genomföra utan hjälp. Att ständigt be om hjälp för att exempelvis byta olja och kontrollera däcktrycket är inte speciellt optimalt när man enkelt kan göra det själv. Med rätt koll på exempelvis däcktryck kan bränsleförbrukningen minska med 3-5 %. Dessutom blir bilens köregenskaper bättre och däcken mer hållbara. Att ens däck har rätt däcktryck är alltså bra på många olika plan. Säkerhetssynpunkten är självklar men i längden blir det också ekonomisk fördelaktigt att hålla efter däcktrycket.

Ett rent oljefilter kan göra underverk för bränsleförbrukningen. Är oljefiltret gammalt och igentäppt så ökar bränsleförbrukningen avsevärt. Hur ofta du måste byta oljefilter kan variera, men oftast beror det på vilken typ av väglag du kör på allra mest. Efter ett tag lär man känna sin bil och får en känsla för när det är dags att byta oljefilter. Det gäller dock att kontrollera filtret regelbundet.

En god service innebär också att hålla motorn ren från avlagringar bestående av smuts och salt. När tillräckligt mycket avlagringar har samlats så kan det orsaka överslag i tändsystemet. Det innebär att bland annat katalysatorn kan förstöras. Att slarva med servicen kan orsaka onödiga problem som de allra flesta vill slippa. I värsta fall kan reparationskostnaderna p.g.a. av misskötsel bli så höga att man tvingas skrota sin bil.