Dagens moderna bilar

Bilen är ett måste för många och det kan vara svårt för vissa att vara helt utan bil. I en familj idag så kanske man till och med har två bilar för att klara av alla transporter som behövs. Dagens moderna bilar är betydligt bättre än vad vi sett tidigare. Det är utrustade på ett helt annat sätt än en Volvo från 80-talet, även om den hade sin charm så är det inte vad vi har behov för idag.

Det finns säker försök med flygande bilar men än så länge så får vi nöja oss med de bilar som per automatik fickparkerar på ett snyggt sätt. Antisladd och antispinn har vi sett länge idag och nu kommer det teknik som känner av om man ligger för nära framförvarande bil eller ligger för nära vägrenen.

Att idag ha internetuppkoppling i bilen är inga större konstigheter, antingen så finns det som standard eller så köper du ett CarFi som gör att du kan dela ut uppkoppling till dina resenärer som kan nyttja allt skoj som finns online. Det fungerar som en trådlös uppkoppling som du har hemmavid, med en router som delar ut till de som har tillgång till lösenord.

Dagens moderna bilar blir allt mer bekväma och det är bara positivt, speciellt för den som ofta är ute och kör långkörningar. Hur det kommer att se ut i framtiden kan vi bara spekulera i men att det kommer att förändras kan vi vara på det klara med. Framförallt hur bilarna drivs kommer att bli den största förändringen.

Dagens elbilar har kommit långt men kommer att utvecklas och bli allt bättre än vad de är idag. Även om de är moderna i sig så kommer utvecklingen av batterierna att bli påtagligt bättre. Om vi ska kunna åka längre sträckor så måste batteriernas kapacitet vara mer hållbara. Som förare så vill man veta att man kommer fram utan att behöva ladda på med mer ström.

Om vi kommer att ha flygande bilar eller inte återstår att se och det är oerhört spännande att få vara med om denna utveckling som sker inom bilar och fortskaffningsmedel.