Om bilar

På uppdrag av militärmyndigheterna konstruerades självgående vagnar drivna med ångmotorer i Paris av fransmannen Joseph Cugnot. Det sägs ha varit detta som blev starten och grunden till det framtida bilskapandet.

Bilar i betydelsen självgående landsfordon har funnits sedan 1800-talet. Men det var först under 1900-talet som bilen fick sitt genombrott som samhällsfenomen.

Den första bensindrivna bilen kom till Sverige år 1891. Det var i samband med den stora industriutställningen i Göteborg under augusti månad. Gustav Eriksson byggde sedan den första bensindrivna bilen i Sverige år 1898.

Volvo är idag Sveriges största bilmärke och är känt över hela världen. Det var SKF:s Gustav Larson och Assar Gabrielsson som bildade Volvo år 1926. De hade redan år 1924 börjat planera att bygga en bil, men det var först år 1926 som de lyckades övertyga ledningen i SKF om att tillverkningen av bilar skulle bli en lönsam verksamhet.

I Sverige delas bilar in i följande, personbilar, bussar och lastbilar. Personbilar kan sedan delas in i olika kategorier efter sin karossform.

Den första tävlingen på landsväg mellan mekaniskt drivna fordon ägde rum i USA i juli år 1878. De startade i Green Bay och kom i mål i Madison i Wisconsin, sträckan däremellan var 323 km. Det var först år 1894 som den första biltävlingen med bensindrivna fordon arrangerades.

Bilsport går under kategorin motorsport och är ett samlingsnamn för sporter där deltagarna tävlar med bilar. Bilsport kan i sin tur delas upp i olika underkategorier där racing och rally är de främsta.